Samenkomsten op zondag
Elke zondag zijn er twee diensten om 10.30 uur en om 19.00 uur. Tijdens de diensten bidden en zingen wij samen. Centraal staat de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Na de morgendienst is er altijd gelegenheid voor een gezellige ontmoeting en gesprekken. Onder het genot van een kopje koffie/thee.

Bijbelkring
Een keer per twee weken is er op woensdagavond een Bijbelkring. Daarbij houdt iemand een Bijbelstudie houdt over een hoofdstuk, of een thema en gaan wij daarover met elkaar in gesprek. Vanaf 19.45 uur is er inloop en is er een kopje koffie/thee. Wij beginnen om 20.00 uur en ronden de avond af om 21.45 uur. Kijk op de pagina Agenda voor meer informatie en het onderwerp voor de Bijbelstudie.

Bijbelleesgroep
Op de andere woensdagavonden wordt de Bijbelleesgroep gehouden. Dan bespreken wij samen vijf opeenvolgende Bijbelhoofdstukken, om en om uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Iedereen probeert deze hoofdstukken thuis al te lezen (maar dat is niet noodzakelijk) en we gaan na wat de boodschap is voor ons vandaag. Zo werken we in enkele jaren de hele Bijbel door. De koffie/thee staat klaar om 19.45 uur en om 20.00 uur beginnen we. Om 21.45 uur ronden we de avond af. Zie Agenda voor actuele informatie en voor het Bijbelgedeelte dat centraal staat.

Kinderclub de Voltreffer
Op iedere tweede en vierde zaterdag van de maand wordt er een kinderclub gehouden in ons gebouw Het Lichtbaken aan de Maelsonstraat. De kinderclub de Voltreffer is bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Voor informatie en aanmelding zie de speciale website van kinderclub de Voltreffer. Ga naar de website.