Op een Bijbelavond bekijken wij één Bijbelhoofdstuk grondig. De studieleider houdt een inleiding en daarna gaan wij met elkaar in gesprek. Vanaf 19.45 uur is er inloop met een kopje koffie/thee. Wij beginnen om 20.00 uur en ronden de avond af om 22.00 uur.